Aktualności

29 marca 2018 r.

Autoryzacje Serwisowe i Handlowe

Certyfikaty wykwalifikowanego serwisanta

  

 

 

 Certyfikaty przeszkolenia z zakresu pomp ciepła

 

 

Certyfikaty dla firmy 

8 marca 2018 r.

Promocja produktów od Alpha Innotec, trwa do końca maja

 

 

14 marca 2017 r.

Dotacje od miasta Zduńska Wola dla mieszkańców

 

Dotacje do wymiany pieców węglowych

2 marca ruszył nabór deklaracji od osób chętnych do udziału w programie ograniczenia niskiej emisji, który przewiduje udzielanie mieszkańcom Zduńskiej Woli dotacji do wysokości 40 % kosztów kwalifikowalnych wymiany pieca węglowego na ekologiczne źródło ciepła. Nabór potrwa do 20 marca.

 

Ekologiczne źródła ciepła to:

 • podłączenie do sieci cieplnej
 • kocioł na gaz ziemny/płynny
 • ogrzewanie elektryczne
 • kocioł na olej opałowy
 • kocioł na biomasę
 • pompy ciepła
 • kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny (5 klasa)


UWAGA! We wtorek 14 marca 2017 roku o godzinie 15.30 w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Parkowej 5, a o 18.00 w filii sali Miejskiego Domu Kultury w Karsznicach odbędą się otwarte spotkania informacyjne z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pracownikami Urzędu Miasta Zduńska Wola, którzy będą udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień.

W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi (piece węglowe) muszą one spełniać następujące warunki:

 • posiadać certyfikat zgodności z normą pn-en-303-5 „kotły grzewcze. część 5”
 • posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016 r.  
 • powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.


Beneficjentem programu są:

 1. jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Zduńska Wola – wnioskodawca
 2. odbiorcy końcowi – osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS  

Kosztami kwalifikowalnymi do objęcia dofinansowaniem są koszty odbiorcy końcowego, w tym;

 1. koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji
 2. koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem  
 3. koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń
 4. koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia
 5. koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o lub c.w.u wraz z materiałami
 6. koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej
 7. koszty budowy węzła cieplnego
 8. koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci cieplnej

Maksymalny koszt kwalifikowalny przedsięwzięcia nie może być wyższy niż:

  moc źródła do 50 KW moc źródła powyżej 50 KW
dla kotłowni gazowej 1.000,00 zł/kW 900,00 zł/kW
dla kotłowni olejowej 850,00 zł/kW 750,00 zł/kW
dla podłączenia do sieci cieplnej 850,00 zł/kW 750,00 zł/kW
dla ogrzewania elektrycznego 600,00 zł/kW 500,00 zł/kW
dla kotłowni na biomasę 1.000,00 zł/kW 900,00 zł/kW
dla kotłowni węglowej 550,00 zł/kW  450,00zł/kW
dla odnawialnego źródła energii (pompy ciepła) 2.000,00 zł/kW 1.500,00 zł/kW

 Właściciele nieruchomości, którzy są zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć deklarację. Wzór deklaracji można pobrać poniżej lub bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta, budynek nr 2, w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

NABÓR POTRWA DO DNIA 20 MARCA 2017 ROKU. Wypełnione deklaracje należy złożyć do Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, budynek nr 2, ul. Złotnickiego 12.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia: Biuro Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta Zduńska Wola tel. 43 825 02 72

WZÓR DEKLARACJI - POBIERZ

14 marca 2017 r.

Szwedzkie dotacje

 

   SZWEDZKIE DOTACJE I WARUNKI

 •  Termin składania wniosków od 01.03.2017 r. do 31.05.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.
 •  Dotacją objętych jest łącznie 150 sztuk gruntowych pomp ciepła

oraz 150 sztuk powietrznych pomp ciepła NIBE. Szczegółowe zasady zawarte są w Regulaminie.

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

 

 •  Dotacja przeznaczona jest dla końcowych użytkowników,

którzy dokonają zakupu pompy ciepła za pośrednictwem wybranej firmy

instalacyjnej lub dystrybutora w okresie trwania promocji.

 

 

 Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi oferowanymi przez firmę NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

oraz ewentualnymi rabatami zaoferowanymi przez firmy instalacyjne biorące udział w Akcji, 

 w ofertach sporządzonych przed okresem trwania Szwedzkiej Dotacji.

 

 

ILOŚĆ DOSTĘPNYCH POMP CIEPŁA NIBE:

Gruntowe pompy ciepła NIBE:  64 sztuk

Powietrzne pompy ciepła NIBE: 97 sztuk

Ilość osób zarejestrowanych w ramach akcji Szwedzka Dotacja: 431

KILKA KROKÓW DO UZYSKANIA DOTACJI

 1. ZAREJESTRUJ SIĘ
  W terminie od 01.03.2017 do 31.05.2017 wypełnij zamieszczony na stronie http://www.szwedzkadotacja.pl/  formularz rejestracyjny.
 2. ODBIERZ KUPON POTWIERDZAJĄCY REJESTRACJĘ
  Po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymasz na adres e-mail KUPON potwierdzający rejestrację.
 3. WYBIERZ POMPĘ CIEPŁA ORAZ INSTALATORA
  Zakupu pompy ciepła NIBE można dokonać:
     ‣ w cenie katalogowej obniżonej o 5 000 zł u Autoryzowanych Instalatorów NIBE, biorących udział w Akcji, których lista znajduje się na stronie
  ,
     ‣ w cenie katalogowej obniżonej o 4 000 zł u pozostałych partnerów handlowych oraz firm instalacyjnych
 4. SPRAWDŹ ILE ZOSTAŁO POMP CIEPŁA NIBE OBJĘTYCH DOTACJĄ
  UWAGA! O przyznaniu dotacji decyduje kolejność wypełnionych i wysłanych do NIBE-BIAWAR kuponów.
 5. ZAREZERWUJ POMPĘ CIEPŁA
  Wyślij wypełniony KUPON
     ‣ faxem na nr 85 662 84 81
     ‣ pocztą elektroniczną na adres:
  sprzedazpc@biawar.com.pl
     ‣ listem poleconym na adres: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
  Rezerwacja pompy ciepłej objętej dotacją jest ważna przez okres 14 dni, od daty wysłania przez Organizatora Promocji do Uczestnika Promocji POTWIERDZENIA REZERWACJI w formie e-mail.
 6. DOKONAJ ZAKUPU POMPY CIEPŁA W CENIE OBNIŻONEJ O DOTACJĘ
  Przekaż Instalatorowi/Dystrybutorowi NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY, będący integralną częścią KUPONU i dokonaj zakupu urządzeń w terminie 14 dni, od daty wysłania przez Organizatora Promocji do Uczestnika Promocji POTWIERDZENIA REZERWACJI. O uzyskaniu dotacji decyduje kolejność dokonania zakupu.

           Regulamin i więcej informacji na stronie: http://www.szwedzkadotacja.pl/

 

5 kwietnia 2013 r.

Koszty ogrzewania dla budynku mieszkalnego w Zduńskiej Woli

Przedstawiamy szacunkowe roczne koszty ogrzewania dla budynku mieszklanego jednorodzinnego w Zduńskiej Woli. Ceny energii aktualne na I kwartał 2013. Koszty zostały wyliczone na podstawie obowiazujących taryf energii elektrycznej, cieplnej i gazu oraz cen u regionalnych dostawców: gazu propan, węgla typu ekogroszek, pelletu oraz oleju opałowego.

9 stycznia 2013 r.

Rewelacyjny wymiennik ciepła w kotle GB 162

Film pokazujący wymiennik w kotle kondensacyjnym Buderus GB 162 po 15 miesiącach eksploatacji na gazie ziemnym.

 

21 grudnia 2012 r.

Parametry pracy kotła online - kocioł Bałka na ekogroszek

Kocioł pracuje w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Widawie.

8 grudnia 2012 r.

Koszty ogrzewania dla budynku mieszkalnego w Zduńskiej Woli

Przedstawiamy szacunkowe roczne koszty ogrzewania dla budynku mieszklanego jednorodzinnego w Zduńskiej Woli. Ceny energii aktualne na grudzień 2012 z prognozą obniżki cen gazu ziemnego na rok 2013. Koszty zostały wyliczone na podstawie obowiazujących taryf energii elektrycznej, cieplnej i gazu oraz cen u regionalnych dostawców: gazu propan, węgla typu ekogroszek, pelletu oraz oleju opałowego.

28 lipca 2012 r.

Dotacje na pompy ciepła i kotłownie ekologiczne

Obecnie można uzyskać dotacje wysokości 40% na wykonanie instalacji grzewczej opartej na pompie ciepła lub kotłowni ekologicznej. Kotłownie ekologiczne dla których można otrzymać dotacje to kotłownie: gazowe, na biomasę i olejowe. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie firmy lub pod numerem telefonu: 501 347 704.

DanfossBałkaBio-inżGalmetBiałek

Projekt i wykonanie    © 2012